תגית: אהרון זאבי-פרקש

איראן גרעינית – האתגר וההתמודדות הבינלאומית

במזכר של המכון למחקרי ביטחון לאומי של אוניברסיטת תל אביב שעניינו, איראן גרעינית – האתגר וההתמודדות הבינלאומית, השתתף גם אלוף במיל' אהרון זאבי-פרקש, ראש אמ"ן לשעבר. מצאתי לנכון להביא קטעים מדבריו בעקבות ראיון שהעניק לערוץ 2 בליל שישי האחרון.

1. איראן נחושה בכל דרך להשיג נשק גרעיני.

2. מימושו של האיום בתקיפת מתקני הגרעין באיראן על ידי ישראל לא יגרום הרס בלתי הפיך של מתקנים אלה, ובודאי לא יפגע בידע הנרכש זה שנים על ידי המומחים האיראנים. משמעות הדבר היא שבידי איראן קיימת היכולת לשקם את התשתית הגרעינית שלה לאחר תקיפה, מה גם שבמקרה של תקיפה מצד ישראל תוכח טענתה – שחובת ההגנה על איראן מחייבת הכנה ובנייה של יכולת גרעינית צבאית. בראייתה של איראן, תקיפת מתקני הגרעין בשטחה תגדיל את התמיכה בה ובדרכה, תבודד את ישראל, ותרחיק אפשרויות של סנקציות צבאיות ונקיטת פעולה צבאית על ידי מדינות המערב.

מקור:

אהרון זאבי פרקש, "משא ומתן ארצות הברית– איראן  – הזווית האיראנית", בתוך: תמר מלץ גינזבורג ומוטי קריסטל (עורכים), איראן גרעינית: האתגר וההתמודדות הבינלאומית, המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל אביב, מאי 2010, מזכר 103, עמ' 39-33.

מומלץ לעיין במסמך כולו, העוסק בתכנית הגרעין של איראן ובהתמודדות איתה.

הפרסום מבוסס על דיון שנערך על-ידי צוות חשיבה במטרה להפיץ את המידע בינינו, הציבור הישראלי.

השתתפו בפרוייקט גם המומחים הללו: מוטי קריסטל, תמר מלץ גינזבורג, אפריים אסכולאי, צבי רפיח, צבי מגן, אייל פרופר, שמעון שטיין, יואל גוז'נסקי, שלמה ברום, יאיר עברון, אמילי לנדאו.

תקציר: בשלהי שנת 2009 התקיימה במכון למחקרי ביטחון לאומי סימולציה שדימתה משא ומתן בין ארצות הברית ואיראן בסוגיית הגרעין. מטרת הסימולציה הייתה להעריך את כיווני ההתפתחות השונים של דיאלוג בילטרלי בין ארצות הברית לאיראן על סוגיית הגרעין, ובהתאם לכך להעריך כיצד ראוי שמדינת ישראל תגיב. מזכר זה מציג תחילה את עיקרי התובנות של משחק הסימולציה. בהמשך מובאים מאמרים מפרי עטם של כמה ממשתפי המשחק, המציגים, כל אחד בתחום התמחותו ועיסוקו, ניתוח של הסוגיה האיראנית והשלכותיה. תרומתו של מזכר זה לדיון הציבורי, היא, שמלבד פריסת תמונת מצב האיומים וההתמודדות הבינלאומית, הוא גם מצביע על כמה כיווני פעולה שעל מקבלי ההחלטות במדינת ישראל להידרש אליהם, כחלק מההתמודדות הבינלאומית הצפויה עם איראן.