קטגוריה: יום השואה

לזכר הנספים בשואה – צאצאי הרב מאיר להמן

Descendants of Dr. Rabbi Meir Marcus and Tirza Theresa Lehmann (nee: Bondi), who died in concentration camps

ביום זה אנו, צאצאי הרב ד"ר מאיר מרקוס להמן, מרכינים ראש ומתיחדים עם זכר בני משפחתנו שנספו בשואה 

Emma Rosalie Prins (nee: Lehmann), Rabbi Lehmann's daughter

Born on April 18, 1860, in Mainz. Died June 12, 1944, in the Bergen-Belsen concentration camp

Emmy Sutin (nee: Lehmann), Rabbi Lehmann's granddaughter

Born on March 17, 1888, in Mainz, died in 1942 in the Auschwitz concentration camp

Vera Ruth Lehmann (nee: Loewenbach), wife of Manfred Marcus Joseph Lehmann, Rabbi Lehmann's grandson

Born on March 1, 1910, in Neuenbürg, died in 1942 in the Auschwitz concentration camp

Max and Hedy Lehmann, Max was Rabbi Lehmann's grandson

Max (Markus) Lehmann was born on June 5, 1893, in Maintz

Hedy Wallerstein of Frankfurt a.M.; Born Aug. 18, 1900

Both died in the Bergen-Belsen concentration camp in 1945

Meta Dorothea (Prins) and Eli Posen, Meta was Rabbi Lehmann's granddaughter

Meta was born on Nov. 11, 1890, in Amsterdam. Died April 8, 1945, in the Bergen-Belsen concentration camp

Eli was born on Jan. 7, 1886, in Frank­furt a. M. Died Jan. 2, 1944, in the Bergen-Belsen concentration camp

Jacob Posen, Rabbi Lehmann's great-grandson

Born on Dec. 8, 1915, in Frankfurt a. M. Died October 1944 in the Bergen-Belsen concentration camp

יהי זכרם ברוך

candle