יהודי ספרדי – דמות מופת בספרות אשכנז

משפחת ד'אגילאר: סיפור על גבורה יהודית בתקופת האינקוויזיציה הספרדית, (2016), מאת הד"ר והרב מאיר מ' להמן (1890-1831). עיבוד מחדש בעברית, מבוא ואחרית דבר: תרצה הכטר. הספר ראה אור לראשונה בגרמנית (1873) בביטאון "איזראליט", במיינץ (מו"ל: להמן):

Die Familie y Aguillar – Eine Erzählung von Jüdischem Heldenmut zur Zeit der Spanischen Inquisition. Marcus M. Lehmann, Mainz, 1873


אם כיום יש ואקום בספרות, ובתחומי ידע נוספים הנלמדים בבתי הספר בנוגע למורשת יהדות ספרד, אין לנו את מי להאשים בכך, אלא את עצמנו. רשימה קצרה על הרומן  – משפחת ד'אגילאר, מאת מרכוס מ' להמן והסיבות שהובילו אותי לעבד את הספר מחדש בעברית.


להמן: סופר יהודי-גרמני מתקופת ההשכלה

מחקרים העוסקים בספרות העממית בגרמניה, מהמחצית השנייה של המאה ה-19, מצביעים בעיקר על תרומתה של הספרות העממית היהודית לגיבוש תודעה קהילתית. מסתבר שהסופרים שכתבו בסגנון עממי באותה תקופה, בחרו במכוון בדמויות מופת מהמורשת היהודית, וסביבן טוו את העלילה. מבין הדמויות שבהן בחרו לעסוק בלטו אנוסים שחיו בתקופת האינקוויזיציה הספרדית.

אימוץ הסטריאוטיפ של יהודי ספרדי והפיכתו לגיבור יהודי עממי קרה תחילה בגרמניה. מאוחר יותר, במחצית השנייה של המאה ה-19, תורגמו רוב הסיפורים הללו ליידיש ורוסית, וזכו להצלחה עצומה במזרח אירופה. שם חברו הסיפורים לרומנים כדוגמת אלה שפרסם אברהם מאפו בעברית. הדבר העיד יותר מכל על הצורך הבסיסי והדחוף ביצירת דימויים חדשים להזדהות ומגוון חדש של גיבורים עממיים.

מ' להמן בחר אף הוא לכתוב רומן על דמות מאנוסי ספרד. בן-ארי במאמרה, "עלייתו ונפילתו של הספרדי הגא" (2005), טוענת שהבחירה בדמויות מופת מתקופת האינקוויזיציה בספרד הייתה מכוונת להעצמת הזהות היהודית של יהודי אשכנז בעת ההיא. ואכן – בחירתו של להמן להציב במוקד הרומן העממי דמויות ממשפחת ד'אגילאר זיכתה אותו בהצלחה רבה.

הסיבות שהובילו אותי לעיבוד מחדש בעברית של הרומן משפחת ד'אגילאר

הסיבה העיקרית לעיבוד מחדש בעברית של משפחת ד'אגילאר מאת הרב והד"ר מאיר להמן הוא העיסוק בן ימינו ביחסי ספרדים-אשכנזים בישראל.

אם כיום יש ואקום בספרות ובתחומי ידע נוספים בבתי הספר בנוגע למורשת יהדות ספרד, אין לנו את מי להאשים בכך אלא את עצמנו. לדידי, צודקים הטוענים כי אם נחדש ונרענן את חומרי הלימוד בשיעורי האזרחות, ההיסטוריה והספרות, ניתן יהיה להפיג במידת מה את המתח הבין-עדתי ולהשיב ליהדות ספרד את עטרתה.

לפי קטלוג הספרייה הלאומית בירושלים יש בה עותקים של הרומן משפחת ד'אגילאר בתרגום לעברית, שראו אור בהוצאות שונות ובגרסאות שונות: בעברית צחה (שלא לומר מיושנת), בעברית קלה, עם ניקוד, עם איורים ובלי איורים. יש לציין שהוצאת "נצח" היא שהייתה אחראית לתרגומם לעברית ולהדפסתם של רוב ספריו של להמן.

חשוב לציין שהעיבוד מחדש בעברית מאפשר קריאה שוטפת של הרומן בעברית עדכנית.

בדברים שנשא בחידון התנ"ך העולמי (12.5.2016) סיפר שר החינוך על היוזמה ל"מהפכה" חינוכית ולהעשרת חומרי הלימוד בבתי הספר במורשת יהדות ספרד והמזרח. השר הודיע על מינוי ועדה בראשות המשורר חתן פרס ישראל ארז ביטון (2.2016), שתפקידה לבחון אפשרויות "להעמיק ולהעצים תכנים לימודיים שעוסקים בהיסטוריה ובתרבות של הקהילות היהודיות במזרח, צפון אפריקה וספרד". ועדת ביטון הקימה לה תתי-ועדות בתחומים שונים, והמלצותיה, שהוגשו ב-26 ביוני 2016, כוללות הוספת פרקים ל"עמוד האש", עיבוי לימודי האזרחות, הספרות וההיסטוריה בבתי הספר והמלצה למסד משלחות תלמידים לספרד.

כולי תקווה שהעיבוד הנוכחי בעברית של משפחת ד'אגילאר ינגיש את הספר לרבים ובכלל זה לתלמידי תיכון, ויתרום למפעל הנפלא של ועדת ביטון ולהמלצותיה בנוגע לחינוך בני ובנות הנוער בישראל להיכרות עם ה"אחר".

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • shaultweig  ביום 2 באוגוסט 2017 בשעה 8:40 pm

  [..] באותה שעה נתנו הנשים דעתן לחזור לבוצץ והיו צועקותו בוכות שיתנו להן גט. הלכו לעיר ושאלו היכן כאן רב,ולא היו אנשי המקום מה הן סחות,שבאותם המקומות אין להם רב, אלא חכם יושב בישיבה דורש לפני הציבור תורה ומוסר. שאלו הנשים היכן הוא הדיין ? אמרו להן, אין אנו מרבים מחלוקת ואין אנו צריכים שידונו בינותינו. לבסוף מצאו מורה הוראה מארצות הקיר"השהיה מתגורר באותה עיר וסידר גיטין לנשים. כיון שנתגרשו נזכרו צער גלגולי מחילותונעשתה יללה גדולה. נשטתחה כל אחת לפני מי שהיה בעלה ובכתה לפני מי שהיה בעלה ובכתה לפניו עד שסידרו להן בעליהן חופה וקידושין .[..]

  מתוך הסיפור "בלבב ימים" שמופיע בכרך "אלו ואלו " של עגנון עמודים תקיא ו תקיב

 • shaultweig  ביום 2 באוגוסט 2017 בשעה 8:44 pm

  ותודה למואיז בן הראש

  [..]היהדות של האשכנזים שונה מאוד מזו של הספרדים ושל המזרחים. מעמד הרב למשל הוא לגמרי שונה, כשבקהילות ספרדיות/מזרחיות הרב הוא משרת ציבור שאפשר גם לפטר (וזה קרה לעיתים קרובות אם היה מחמיר מדי) והרב אצל האשכנזים הוא סוג של כומר שמיצג את האל עלי אדמות ועל פיו יישק דבר (ראה מחקריו של צבי זוהר ומאמרי של הרב מניטו (אשכנזי) בנושא).[..]

  • תרצה הכטר  ביום 2 באוגוסט 2017 בשעה 9:05 pm

   תודה שאול על הבקיאות והציטוט. המידע שלך מתווסף לרעיון של השסע הספרדי-אשכנזי וראה זה פלא. למרות ההבדלים, יהדות אשכנז בתקופת ההשכלה השתמשה בדמויות של יהודים ספרדים מתקופת תור הזהב של ספרד וגם מתקופת האינקויזיציה הספרדית כגיבורי ספרות. סופרים יהודים גרמנים שאפו לחזק את הערך העצמי של יהדות אשכנז כקהילה מובחנת.

 • צבי כהן  ביום 2 באוגוסט 2017 בשעה 10:22 pm

  סיפורי הרב לאהמן לא נס ליחם. ויאשר כוח לתרצה הכטר.

 • יאיר דקל  ביום 5 באוגוסט 2017 בשעה 10:54 am

  נראה לי שהוויכוח והדיון בדבר חלקם של יוצאי עדות המזרח בתרבות הישראלית נובע, בעיקר, מזעקותיהם של הפוליטיקאים ולא מצורך תרבותי. שילוב של תרבות מזרחית בתרבות מערבית הוא חשוב ואף קיים. אולי צריך להגבירו, אבל לא להפוך זאת לעיקר.
  אין דברים אלה אמורים לגבי הספר של משפחת ד'אגילאר. ראוי וחשוב להכיר את התרבות של יהדות ספרד, אבל לא להפוך זאת לנושא פוליטי מאוס.

  • תרצה הכטר  ביום 6 באוגוסט 2017 בשעה 8:23 am

   יאיר, במבוא לספר משפחת ד'אגילאר אני מציינת שהמפגש עם הגשמת הציונות, העלייה לארץ ישראל, היה משמעותי ביותר מבחינת ייצוגי הדגם הספרדי כדימוי להזדהות וכסמל של גבורה עממית. הספרות חיפשה דגם ודימוי הזדהות חדש. כך החל הדגם הספרדי לאבד "גובה", ומנגד התחזק הדגם של העברי החדש, שהעצים את המרכיב הגופני, על חשבון תעצומות הרוח של יהדות ספרד. בשנות הארבעים וגם בשנות החמישים דגם "הצבר" הלך והתגבש והיה "אשכנזי" בעיקרו. והיו לכך השלכות חברתיות שלא לומר פוליטיות.

 • galithatan  ביום 31 באוגוסט 2017 בשעה 3:29 pm

  נשמע מעניין מאוד! ומשמח שדאגת לתרגום חדש.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d בלוגרים אהבו את זה: