האם לגיטמי להפוך את טראומת השואה לנחלת העבר?

ספר שראה אור ב- 2015 ועוסק במידה רבה בטראומות השואה והנכבה, עורר פולמוס ציבורי. הספר, השואה והנכבה (עורכים: בשיר בשיר ועמוס גולדברג. הוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, 367 עמודים), מציג תובנה מרכזית – טראומות היסטוריות הן אירועים שהתרחשו בעברו של עם ונחקקו בזיכרון הציבורי. חלקם הם אירועים מייסדי זהות או זהויות.

הן השואה והן הנכבה הם אירועים מכונני זהות. הראשון, אירוע מכונן זהות יהודית-ישראלית והשני, מכונן זהות פלסטינית. הביקורת טענה, ועדיין טוענת, שהספר "השואה והנכבה" לא דן בשאלה אחת מהותית, שגוזלת משני העמים את יכולת ההידברות: איך להפוך את טראומת השואה לנחלת העבר?

*****************

השאלות שנדונו בספר בצורה מספקת
השאלות שנדונו בספר השואה והנכבה בצורה מספקת הן – מדוע חמלה או הכרה בסבל הפלסטיני נתפשות בציבור הישראלי כאיום על הלגיטימיות של מדינת ישראל וגם על עצם קיומה? ולהפך: מדוע הכרה בשואה שאירעה ליהודי אירופה נתפשת בציבור הפלסטיני כאיום על הזהות ועל הזיכרון הפלסטיני?

השאלה שלא נדונה
אף-על-פי שמוסד ון-ליר ארגן כנס מתמשך בעקבות התובנות העולות מן הספר והפולמוס הציבורי שהתעורר, עדיין הוטחה ביקורת קשה על ידי חלק מהמתדיינים והתקשורת כנגד תובנות מסוימות בספר. אחת הביקורות – של פרופ' נורית גרץ – קבעה שנותרה שאלה אחת בעייתית, אך חשובה, שלא נדונה. גרץ טענה שלא זו בלבד שהשאלה לא נדונה, היא אף לא הועלתה לדיון: מה יביא לכך שטראומת השואה תהפוך לנחלת העבר ולא תמשיך לצוץ בכל פעם מחדש כאילו התרחשה כאן ועכשיו?

פרופ' גרץ על הספר השואה והנכבה :

ובכל זאת שאלה אחת מרחפת מעליו ולא נשאלת. מדוע, אף על פי שבמשך שנים התרבות הישראלית מדברת על הטראומה של השואה, מספרת אותה ומנתחת אותה, עדיין היא חוזרת אלינו כהד רפאים, כאילו לא זכתה לכל עיבוד? עדיין, כל הסכם מדיני הוא הסכם מינכן, כל איום הוא איום קיומי וכל אויב הוא גלגולו של היטלר שקם לתחייה. עדיין, אירועי השואה קיימים כחלום הבלהה של ההווה, ולא הפכו זיכרון של העבר.

האם חשוב ולגיטימי להפוך טראומה לאומית לנחלת העבר?
טראומות היסטוריות הן אירועים שהתרחשו בעברו של עם ונחקקו בזיכרון הציבורי. חלקם הם אירועים מייסדי זהות או זהויות. כזאת הייתה מלחמת יום הכיפורים. אבל מדוע התרבות הישראלית מדברת על הטראומה של מחדל יום הכיפורים ("המחדל"), מספרת אותו ומנתחת אותו וחוזרת אליו כאילו לא זכה לכל עיבוד? מדוע כל בעיה במישור הצבאי והמדיני הם "מחדל"?
שאלת "המחדל" של מלחמת יום הכיפורים לא מוצתה עד תום. מן הסתם המחדל נשאר איתנו עד היום, מבלי שיהפוך לנחלת העבר. אנחנו חיים עם הטראומה של מחדל יום הכיפורים כל יום וכל שנה. רק לאחרונה, ההתדיינות עם המשפחות השכולות של מבצע "צוק איתן", מעלה שמה שקרה שם הוא המשך ישיר של מחדל יום הכיפורים. (ראו לעניין זה את השיחה עם המשפחות השכולות בוועדת הביקורת של הכנסת וההשוואה בין מחדל המנהרות למחדל יום הכיפורים).

גרץ על הבעייתיות והפתרון:

תשובה המתבססת על התיאוריות של פרויד, היא שהטראומה הגלויה של השואה היא בין השאר סימפטום המסתיר מאחוריו טראומה אחרת שמקורה במלחמת תש"ח. הספר העוסק בשואה ובנכבה לא מדבר על הטראומה הזאת משום שהדיבור על הטראומה של הצד הישראלי יהיה התייחסות אל סבלו של הקורבן הלא נכון והתעלמות מהקורבן האמיתי. התבוננות כזאת לא מצויה בספר אבל היא נמצאת ביצירות התרבות, הרוח והאמנות הישראליות, שכמו סייסמוגרף רגיש חופרות אל תוך העבר ומעלות את מה שהחברה הישראלית השכיחה והשתיקה.

גרץ מציעה שאירועים כמו פרשת דיר יאסין והטבח בסברה ושתילה לא זכו לדיון מעמיק ונותרו בלי שמישהו יציג אותם כטראומות של קורבן אחר, לא-יהודי. במידה מסוימת, מדובר כאן בדוגמאות לכך שרק עיבוד האשמה כלפי האחר תוביל להבנה מחודשת של המצב הישראלי המורכב.
וכך גרץ טוענת: "כל עוד הקרבן לא יתגלה אף הוא כמבצע עוול או כעומד מן הצד מבלי להתערב וכמי שאנו מסוגל לפעול, טראומת השואה תמיד תחזור ותעלה כחלום הבלהות של ההווה, ולא תהפוך לנחלת העבר. וכפועל יוצא מכך, "כל הסכם מדיני ימשיך לסמל את הסכם מינכן, כל איום ימשיך לסמל איום קיומי וכל אויב ימשיך לסמל גלגולו של היטלר שקם לתחייה."

בהקשר זה אני מצטטת את דבריו של צבי גיל, ניצול שואה:

אנו יכולים ומצווים לעשות הכול כדי שהאנושות לא תגיע למפתן של אירועי שואה, וזאת על ידי מניעת אותן תופעות אשר קדמו לשואה. אולם פעילות זאת לא הגיעה לצערי לידי מינוף של כלל הציבור. זאת בשעה שבמקרים רבים אנשים, בעיקר פוליטיקאים, משתמשים בשואה כגורם איומי, כהפחדה, כטיפוח פולחן המוות, בשעה שאנו השרידים ביקשנו, ועדיין מבקשים, להעלות בראש שאיפתנו את קדושת החיים… בשעה שהשואה ותיעודה, או השימוש בה, יש לה אבות רבים, … – מוסר ההשכל שלה, הלקחים שלה הם גם יתומים וגם הומלֶסים. מה שקורה הוא שמצד אחד ישנה מערכת מרושתת של מוסדות לתיעוד והנצחה שיש להם מטרות משלהם, פטרונים, נדבנים שבטבוריהם הם קשורים, שלא לדבר שאֵלֶה, שעושים עבודה נפלאה, זה גם מקור הפרנסה שלהם. מצד שני ישנם הפוליטיקאים אשר כול ימות השנה ובעיקר ביום הזיכרון משתמשים בשואה לצרכים המזדמנים, כפי שאלה עולים.

אני מאמצת את דברי שני המלומדים. הן גרץ והן גיל סבורים ש"רק בשלב שבו יופקו מלוא הלקחים של השואה, והיא תחדל מלשמש במה וכלי מינוף לפוליטקאים, רק אז היא תנוח במקומה כאירוע טראומטי היסטורי".

6 תגובות על ״האם לגיטמי להפוך את טראומת השואה לנחלת העבר?״

 1. נראה לי שמשהו עקרוני התפספס בדיון כאן: אנחנו ככל הנראה עם טראומטי במהותו. כי ההיסטוריה שלנו מוגדרת באמצעות טראומות; כי אנחנו הופכים כל דבר לטראומה: מעקדת יצחק דרך כל סיפורי התנ"ך ורציחות למיניהן דרך חורבן בית ראשון ושני ועד לפרעות ולשואה, וכעת אני קוראת שגם תש"ח היה טראומה, וכיפור בוודאי שהיה טראומה ורצח רבין היה טראומה…..

  1. אבל כפי שבוודאי הבנת, טראומות לאומיות מכוננות זהות לאומית ואינן דומות לפינוי ימית וגוש קטיף שהיו בעיקר מגזריות ונקודתיות.
   דבר נוסף, איננו עם טראומטי במהותו. למעשה, אין אנו שונים כהוא זה מעמים אחרים. ראי לעניין זה את הנכבה. אלא מה? כשלא מעבדים טראומה לאומית, כגון השואה, הלקחים שלנו מאותה טראומה משתלטים על תפיסות שלנו את ההתרחשויות בהווה.
   שלישית, גרץ מציינת שהיינו יכולים לעבוד על עצמנו ולהפוך את השואה לנחלת העבר…. ובנוגע לתש"ח, היינו יכולים להכיר בעובדה שלעתים הקרבן אף הוא גורם עוול לקרבן אחר! (מקרה לדוגמא הוא דיר יאסין. המחלוקת סביב מה שהתרחש שם עדיין נמשכת, גם במחקר.)

 2. אציע בכל הצניעות קו מבדיל. השואה היא אירוע שהמסקנות המעשיות מנו כבר הוסקו והוקמה מדינת ישראל. כעת כשדנים בה רק מדברים על רצון למנוע אפשרות הישנות ובעצם חושפים פחדים שאין להם פתרון פוליטי עתידי אלא אולי פתרון טיפולי. הנכבה מונחת על סדר היום הפוליטי כטרגדיה שעדיין יש לפתור. לכן אי הכרה בנכבה היא פוליטית שכן להכרה עלולות להיות מסקנות פוליטיות עתידיות

  1. משה, אני מכבדת את דעתך עם הסתייגות מסויימת ושאלה.
   אתה כותב שכשמדברים על השואה מבקשים לגרום לכך שלא תישנה (בעולם). השורה החשובה בתגובתך – "חושפים בכך פחדים…. שיש להם פתרון טיפולי" (ואני מוסיפה סימן קריאה כאן).
   לא ברור לי מדוע המצב שונה ולגבי הנכבה – מדוע אינך סבור שגם כאן יש כאלו שחשים שעליהם למנוע אפשרות הישנות האירוע ובעצם חושפים פחדים שראויים לפתרון טיפולי?

 3. תרצה שלום

  כשהייתי ילד נחשפתי לאנשים שמשפחותיהם הושמדה , אלה שהתמזל מזלם ומשפחתם הושמדה הספיקו להגיע לארץ לפני פרוץ המלחמה,אחרים כמו לאה איני שנולדה לאב מכה שורד השואה מצבם היה גרוע יותר. היום השואה מגיעה לכותרות כאשר יהודים שהגיעו בשנות ה 90 בגיל מבוגר זכו להגדרה של פליטי שואה, שלא מאפשרת קיום מקצבאות הביטוח הלאומי ,ומה שההגדרה הזאת נותנת להם זה מענק חד פעמי של 2500 יורו ,וסיוע למיצוי זכויות. משום מה התקשורת מגדירה אותם כניצולי שואה ,ואז אומרים שאין כאן סיפור שקשור לזכרון השואה אלא בעיה של טיפול בזקנה.

  לגבי מלחמת יום הכיפורים

  יוסי בן חנן שחשב להסתער על תל שאמס עם ששה טנקים גרם לנפילתם של עשרה תותחנים,מספר טנקיסטים ,ושלוש גופות של טנקיסטים שהגיעו יחד עם שני טנקים לסוריה. על הפעולה הכושלת שלא הביאה שום הישג בשדה הקרב קיבל יוסי בן חנן את עיטור העוז.

  וכך מעיד קצין שהשתתף בארוע

  "29 אפריל 2017 10:56
  קצין שהשתתף בקרב על תל שמס
  הקרב על התל היה הקרב של יוסי בן חנן לשחזר את התהילה שקיבל בצלומי הצעלה עם הקלצניקוב. ההתנגדות של כל הקצינים לתוכנית היתה ברורה וזועקת. יוסי הוביל לקרב שהחיילים בו לא האמינו בו ובמטרותיו. לכן גם משהתפרקה ההתקפה, הוא זכה להתעלמות מחיליו שהשאירו אותו בשטח. יוסי בן חנן ויאנוש אכן בושים בקרב זה, ואני בוש בתיחקור שהצבא עשה לפעולה זאת.[..]

  היום החפשי"ם מוציאים את הכביסה החוצה,ליוסי בן חנן היו מתייחסים כמו שהתייחסו לקרב קק"ש קמ"ט במלחמת לבנון הראשונה ,ומלחמת יום הכיפורים עברה גלגולים בתודעה כפי שכתוב בספרו של גדעון אביטל

  ממחדל ,לרעידת אדמה לטראומה לאומית

  1. שאול, פאשלות תמיד היו ותמיד יהיו, לצערינו. אחת מהן, היא מה שציינת בהקשר לפליטי שואה שהטיפול בהם מאוד מזלזל. הביטוח הלאומי מתעלל ברבים מהם ואין מושיע. הם עצמם לא מסוגלים להתמקח ולמצוא את הסעיף הנכון שיעזור להם להתקיים בכבוד. אין להם כסף לפנות לעורכי דין. הם מקופחים. הכותרות בתקשורת מלאות בסיפורים על פליטי השואה ששוללים מהם לחיות בכבוד. אבל בין זה לבין שימוש ציני של הפוליטיקאים בשואה, כדי להפחיד ולהגדיר את "האוייב", השימוש הציני הזה פסול בעיני והסברתי מדוע זה קורה.
   לגבי הסיפור על מפקד גדוד 53 חטיבה 188, יוסי בן חנן.
   רשת האינטרנט עסקה בפאשלה באינטנסיביות במלאת 40 שנה למלחמת יום הכיפורים. התברר שלא קיבל רשות לצאת לקרב ובכל זאת עשה זאת וגרם לאבדות שוא. הוא נפצע בפעם הרביעית במלחמה ההיא. אולי בשל כך הוא זכה לעיטור העוז. ואולי בגלל שחברו הטוב, יוני נתיהו, היה מעורב בהצלתו וסילוקו מהשטח הבוער.
   התקשורת עושה את עבודתה נאמנה. סיפורים כאלו עולים לכותרות כדי שהציבור יידע עליהם. "זכות הציבור לדעת". הכותרות זועקות והציבור נדהם וכמו שאומרים "השיירה עוברת".
   אבל בגדול, טראומת השואה וטראומת המחדל לא צריכים לשמש כאמצעי שכנוע וניצול ציני בידי פוליטיקאים בעלי כישורים רטוריים.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.