העקביות של יוצאי אשכנז

מונח נפוץ בין יהודי דרום אפריקה: Peruvian. הופתעתי לגלות שבינו לבין פרו, דרום אמריקה, אין כל קשר. מה שהחל כמושג וכראשי תיבות של שמה של קהילה הפך לסטריאוטיפ שהוצמד לה. 

******

בדרום אפריקה התבססה קהילה של יהודים שהיגרו לשם ממערב אירופה – בעיקר גרמניה. מאוחר יותר היגרו לכאן יהודים ממדינות במזרח אירופה – בעיקר פולין, ליטא ורוסיה. בין הקהילות שרר מתח בעיקר בשל נטייתם ההיסטורית של יוצאי גרמניה להתרחק ולהתבדל מיהדות מזרח אירופה. יהודי אשכנז היו יזמים בעלי ממון שהתבססו והתערו היטב בחיי האוכלוסייה הלבנה, השתלבו בגינונים ובתרבות האנגלית בזמן השלטון הבריטי בדרום אפריקה ועשו כל מאמץ להחצין את נאורותם.

ואז הגיעו גלי הגירה של יהודים ממזרח אירופה. למותר לציין שאלו לא התקבלו בידיים פתוחות על ידי אחיהם, יוצאי גרמניה [אשכנז]. היחסים בין הקהילות היו עכורים. יוצאי אשכנז סרבו לסייע לאחיהם ורבים מתוכם הפנו עורף למהגרים ממזרח אירופה.

ליוצאי מזרח אירופה לא נותרה ברירה אלא להתאחד כקהילה עצמאית בנפרד מאחיהם יוצאי גרמניה. יוצאי מזרח אירופה התארגנו וכינו עצמם ביידיש – Polnischer und RussischerYiddische Verein , איחוד יהודים יוצאי פולין ורוסיה, או בקיצור – PERUV. יהודים אלו קיבלו את הכינוי Peruvnics, ומאוחר יותר בהשפעת השפה האנגלית הם נקראו Peruvians, ללא כל קשר עם פרו של דרום אמריקה.

אותה תופעה התרחשה גם בצפון אמריקה. גם לכאן הגיעו מהגרים מגרמניה, כמו משפחת להמן [Lehmann] וכן הלאה, ורק כעבור מספר שנים החלו גלי הגירה של יהודים ממזרח אירופה לצפון אמריקה. מדובר בגלי הגירה של יהודים ששאפו לשפר את תנאי חייהם בעיקר מהבחינה הכלכלית אך גם במישור החברתי-פוליטי.

מה מייצגת הכותרת Peruvians בחיי היום יום?

לאחרונה עסקו סוציולוגים באיתור המקור של המושג Peruvians. סימני השאלה לגבי מושג זה עלו מההנחה הבסיסית שאין קשר בין המהגרים היהודים ממזרח אירופה לפרו של דרום אמריקה. שכן, תשעים אחוז מהמהגרים היהודים שהגיעו לדרום אפריקה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 באו ממזרח אירופה.

יתרה מכך, בשימוש היומיומי היתה למושג Peruvians קונוטציה שלילית. כל מי שהצביע עליך ואמר את המילה Peruvian התכוון לבזות אותך. מה שצמח כתוצאה מבידול מכוון בתוך יחידה אתנית אחת של יהודים שחיו באותה מדינה, התפתח לסטריאוטיפ המציג את מושא הכינוי כקמצן, מרושע, חסר השכלה וחסר תרבות. הסטריאוטיפ נוצר כאמור על ידי ה"וותיקים" יוצאי אשכנז, שעניינם היה בידול עצמי מקהילת המהגרים יוצאי מזרח אירופה. ברבות הימים ניכסה יהדות דרום אפריקה את הכינוי שהפך לחלק מהסלנג. מקורו הפך לבלתי ידוע ומעטים עמדו על השורש הטמון בכינוי דהיינו – פרו.

רבים כלל לא נדרשו לפשר המקור הזה. הודות למחקר עצמאי של סקרנים – בעיקר סוציולוגים ובלשנים – שעיינו בערכים אנציקלופדיים מתחילת המאה ה-20 הובנה משמעותו המקורית של המושג. מי שהסב את תשומת לבי לביטוי הוא אחד ממכריי, שמוצאו מדרום אפריקה. אחד הסרטונים שקיבל באימייל הכיל הסבר למושג Peruvian. כדרום אפריקאי הוא מעולם לא חשב על שורשי המילה Perubian וההסבר שבסרטון העמיד אותו בפני העובדה שישנו דמיון עז בין המושג הנ"ל לבין המילה "פרו" למרות שאין קשר בין השניים. שכן, לא ייתכן ש 90 אחוז מהיהודים בדרום אפריקה הגיעו מפרו; זה בלתי מתקבל על הדעת .

אפשר להגדיר את התופעה הנ"ל כנטייה של זרם ביהדות [יהדות אשכנז] להזדהות עם מוצאו עד כדי התנשאות כלפי כל מי שאינו מזוהה עם אותו מוצא. יחד עם זאת, אין להתעלם מכך שמדובר בתופעה היסטורית-מתמשכת מוכרת וידועה שראוי להצביע בקצרה על הופעתה העקבית במקומות שונים בעולם המתאפיינת בהתנשאות יהדות אשכנז כלפי יהדות מזרח אירופה.

עידן ההשכלה וראשיתה של התופעה

הפריחה של יהדות גרמניה המכנה את עצמה "יהדות אשכנז" מזוהה עם עידן ההשכלה. בעיצומו של עידן זה ניכרה מגמה של התערות יהודים ליברליים בחברה הארית-גרמנית. הם לאו דווקא התבוללו. תחילה נטשו את המסגרת הנוקשה של אורח החיים האורתודוכסי ובהמשך, כשנפתחו בפניהם הזדמנויות כלכליות, תרבותיות ופוליטיות הם תפסו אותן בשתי ידיים.

יהדות פולין-ליטא-רוסיה לא נהנתה מאותה פריחה והמשיכה להיות מזוהה עם עסקי רוכלות, מסחר ולימוד התורה. הליברלים מביניהם עסקו בכתיבה של פרוזה ושירה והצטיינו בידיעת השפה העברית בעודם משוחחים ביניהם ביידיש. הקירבה הגיאוגרפית בין יהדות גרמניה ויהדות מזרח אירופה ובעיקר ליטא ופולין, כמעט ולא יצרה קירבה חברתית-תרבותית ביניהן. נהפוך הוא. ישנן עדויות רבות להתנשאות של יהדות גרמניה מעל ה"אוסט יודן" (כינוי שהוצמד במאה ה-19 על ידי יהדות גרמניה ליהדות מזרח אירופה, מתוך רצון לבדל אותם מהם). להלן קטע ממכתב של בן לאב שהגר מרוסיה לגרמניה, שנשלח לאחיו לאחר שהמשפחה כולה עלתה לישראל:

[…] אם אתה, מאיר, מוכרח ללכת לבית הכנסת, אין הליכה זאת מביאה עליך בושה, ואין עיני כל מופנות אליך בהשתוממות. לא כך היה הדבר אתי. עלה על דעת אבינו כשהיה עוד בגרמניה, שלא יאות לו להתפלל בבית כנסת של אנשים מסודרים, אלא דווקא במניין של יוצאי פולניה וגליציה המזוהמים והמטונפים – וכאב כן בנו, ולכן הייתי מוכרח ללכת אחריו. כל הטענות והמענות כאפס היו. וכל הויכוחים היו מעין ויכוחי הסרק על האידיש. ומכיוון שבית הכנסת תפש מקום חשוב בחיים באותו הזמן, לכן הייתי בודד גם בנדון זה. כל הצרות הללו לא עמדו ולא יעמדו בדרכך […]

התופעה בישראל

יוצאי גרמניה הגיעו לארץ ישראל והקימו כאן קהילה שזיכתה אותם בכינוי "ייקים". הם לא עשו מאמץ להשתלב ולהתערות באוכלוסייה המקומית. במיוחד בעלי הממון שביניהם. גם הקשר בינם לבין מהגרים ממזרח אירופה היה רופף למדי. למותר לציין שדווקא יוצאי מזרח אירופה וליטא בראשם, דיברו עברית צחה בעוד שאחיהם, יוצאי גרמניה, זכו לכינוי "ייקים" מכמה סיבות, ביניהן הסדר המופתי והדייקנות שאפיינה אותם אבל גם בשל העדר בקיאותם בשפה העברית, שאפיין רבים מהם. ה"ייקים" הפגינו גם בישראל התנשאות מול אחיהם יוצאי מזרח אירופה. מעל לכל – היה זה בן גוריון שלמרות מוצאו המזרח אירופאי, הפיץ את המושג המזלזל – "יהודי גלותי" – כשהוא מתכוון בראש ובראשונה ליהדות מזרח אירופה. וכל זאת בנסיבות של מלחמת העולם השנייה והשואה.

ראש הממשלה הראשון בישראל, דוד בן גוריון העדיף לרומם את מיתוס ה"צבר" ולהנמיך את הפרופיל של ה"יהודי הגלותי" שאינו מפגין "אומץ וגבורה" אל מול פני הסכנה. המושג "יהודי גלותי" נשתל עמוק לא רק בשפה אלא גם בחייהם של צעירים שהתחנכו על ערכים כמו "הקרבה למען המולדת" ו"גבורה פטריוטית".

לסיכום – המיאוס שהפגינו יהודי אשכנז כלפי יהודי מזרח אירופה בדרום אפריקה הוא לפיכך אחד הייצוגים של אותה "גברת". התנשאותה של יהדות אשכנז מול הקהילות של יהדות ספרד היא הסוגיה המטרידה ביותר בתקופתנו; אך ניתן להסבירה בריחוק הגיאוגרפי ובמוצאם של היהודים במדינות מנותקות זו מזו הן פיזית והן תרבותית. ייתכן שגם את המיאוס וההתנשאות של יהדות אשכנז מול יהדות מזרח אירופה, כתופעה גורפת, אפשר להסביר [בדוחק], למרות הקירבה הגיאוגרפית שהייתה ביניהן. שכן, סביר להניח שהרצון להתבלט ולהתבדל והנטייה לאתנוצנטריות הם תולדה של חיברות בסביבה נוכרית שאלו היו מאפייניה.

6 תגובות על ״העקביות של יוצאי אשכנז״

 1. you missed the main point–the jews from poland use to think in the old way that the talmud teached them. the s.a jews didnt study talmud at all and the spharadi jews studied the talmud in other-wrong way.

 2. הנושא של קיום מסורת מסורת קהילתית ושבטית של יהודים בניגוד למסורת לאומית הוא די מורכב

  "עם ישראל" או "עם יהודי" הם הגדרה אמורפית לכלל היהודים שחיים בתבל. מי שקרא את העבד והאחוזה של זינגר לא יודע אם כוחן של הקהילות היהודיות נבע מאמונתם באלוהים או מרשת הבטחון שהקהילה העניקה. כח ההרתעה של הקהילות היהודיות החזיק מעמד רק עד תחילת המאה העשרים וגם שם הוא קרס.

  בימים האחרונים מסתובב דיון תמוה והזוי סביב "סבלם של יהודי ערב". בעוד עסקנים בשכר של מוסדות ציוניים מדברים בשם "יהודי ערב" על הסבל שחוו מידי הערבים, ממהרים צאצאים של יהודי ערב ולהקריא להם מתוך הכתובים דווקא את הסבל שחוו מצד הסוכנות וממשלות ישראל לדורותיהן.

  הלקח שאפשר ללמוד מהפוסט שאי אפשר ואסור לאנוס יהודים להשתייך ל"לאום יהודי" שאינם רוצים להשתייך אליו

  1. לא קראתי את זינגר ולא את פרענקל, וספר סיפורת כזה או אחר גם לא מעניין אותי כהיסטוריון. אני יהודי שאבותיו גרו בכל המרחב שנכבש ע"י הערבים והמוסלמים: החל מפרס, כלה בתימן, באלג'יריה, במרוקו ובחצי האי האיברי – זהות אבותיי ושאר היהודים בעולם תמיד הייתה ישראלית (במובן האתני של המונח)/עברית.

   אנחנו לא זרים ללאום היהודי, אולם מפא"י (שאפשר לכנותה "מפלגת פועלי אוסטיודן") לא רצתה לתת לנו באמת להיות חלק מהמדינה ומהחברה (מעין פיצוי על כך שהם עצמם היו מודרים מעמדות כוח בתוך המאסה שכונתה "יהדות אירופה"), וניסתה לתארנו בכל דרך כפי שתוארו הם עצמם באירופה: "משיחיים", "נבערים", "שוכני מערות", "פראי אדם", "נחותים", "אנשים שההיגיינה זרה להם" וכד', אם נתעלם לרגע מן העובדה ששום דבר מזה אינו נכון [שכן עלינו ארצה גם ממניעים ציוניים (בעיקר) וגם מפליטות, אבל בעיניהם של יהודי מזרח אירופה ושל האשכנזים ממערבה (הם דווקא היו פחות בעייתיים ו/או גזענים כלפינו, מדבר ממה שנאמר לי מאבותיי ואמהותיי שחיו כאן אז בימי מפא"י "העליזים")], נוכל להבין שהאוסטיודן נושאים עמם (וחושבים שלא מבחינים בזה) תחושת נחיתות עמוקה מהקיפוח התרבותי שהיו שרויים בו במהלך ההיסטוריה בגלות, וסידרו לעצמם את המערכת כדיי שיוכלו להיות היחידים שנהנים מאכילת העוגה (מתי היה פה ראש ממשלה שמוצאו מחוץ לתחום המושב? נראה שגם את היקים שלעגו להם, הם סינדלו באופן כזה או אחר) תוך כדיי שהם נאחזים בזהות לא-להם ("אשכנזים") ותוקעים אצבע בעין לכל היתר ובעיקר לאלה שדרדרו להיות חלשי החברה כאן, לאחר שדאגו גם להעביר להם את שם הגנאי "מזרחים", כמעין "נקמה" על כל החרא שאכלו שם בשטעטלים בערבות מזרח אירופה.

   אני תמיד נהנה מלהיזכר בציטוט של שרה נתניהו כלפי מני נפתלי ("אנחנו אירופאים עדינים") ולצחוק מזה שפה הם מתיימרים להיות "אירופאים" בעוד שבאירופה גם בעיני הגויים האירופים וגם בעיני היהודים ממערב-אירופה הם ההיפך הגמור מן המונח הזה. פסאודו-היסטוריה של פוליטיקת זהויות בע"מ.

 3. תודה לשאול ונחום.
  נחום, הדברים שכתבת נובעים מראייה סובייקטיבית של יהדות פולין. בדיוק כפי שיהדות גרמניה שכינתה עצמה "יהדות אשכנז" התבוננו באחיהם מתוך ראייה סובייקטיבית.
  שאול, נכון שקהילה אינה לאום. נכון שההגדרה של עם ישראל והעם היהודי מאוד אמורפית, וכך ההגדרה של "יהודי ערב" או "יהודי אשכנז". בדיוק לזה התכוונתי כשאמרתי שהאשכנזים (קרי, יהדות גרמניה) התנשאו מעל אחיהם הקרובים ביותר (יהדות מזרח אירופה) ואין זה משנה אם ההגדרה מדוייקת או לא. יהודי גרמניה שראו עצמם "נאורים" יחסית המשיכו בכך בכל מדינת הגירה אליה הגיעו. וגולת הכותרת היא המושג Peruvian שאינו מוכר לאיש פרט לדרום אפריקאים.

 4. האוסטיודן ברובם המכריע אינם אשכנזים (=צאצאי יהדות אשכנז ההיסטורית), הם התקיימו במקביל ליהדות אשכנז ההיסטורית (במרחב המערב אירופי שכונה "אשכנז" בימי הביניים) וכשאלו ממנו גורשו (זמנית) מזרחה, נקלטו בקרב האוסטיודן; וכמו מגורשי ספרד ופורטוגל שבהתנשאות ובוז שינו את תרבות היהודים שקלטו אותם לכך שתתנהל לפי כללי פסיקותיהם ומנהגיהם הספרדיים – דאגו לכך שהמנהגים הקודמים של יהדות מזרח אירופה יעברו שינוי צורה לאלה האשכנזיים. שפתם של יהודי מזרח אירופה טרם הקליטה של יהודי אשכנז הייתה "לשון כנען" (יהודית-סלאבית) ועוד לשונות קטנות יותר מבחינת תפוצתן שהמחקר מנסה להתחקות אחריהם, אני לא מבין מדוע הם מסרבים להודות בזה שאין מוצאם מיהדות אשכנז של רש"י כמו שליהודי דרום אירופה (טורקיה, יוון, בולגריה, איטליה ושאר הבלקן) או יהודי צפון אפריקה אין בעיה להודות כי רובם אינם צאצאי מגורשי ספרד ופורטוגל שנקלטו שם?

  1. תודה על התגובה. הצגת באופן מדויק את יהדות אשכנז ההיסטורית (ועליי להוסיף שהשם "אשכנז" מקורו במקרא. אשכנז היה שמו של הנכד של נוח). ראשית אשכנז ההיסטורית היה קדום מאוד אבל במאה ה-10 ואילך התפתח גרעין של יהדות אשכנז סביב העיר מגנצא שבגרמניה, וסביב דמותו של ר' גרשום מאור הגולה. לשאלתך, מדוע יהדות מזרח אירופה, שמוצאה איננו באשכנז של רש"י, מתעקשים לטעון שהם אשכנזים ואינם מודים במוצאם האמיתי, אין לי תשובה חד משמעית. ההשערה שלי היא שההזדהות עם "אשכנזיות" לעומת "ספרדיות" היא עניין שמקורו באתניות. הרי זהות אתנית ניזונה בעיקר מדימויים סוביקטיביים. סביב "אשכנזיות" התפתחו סטריאוטיפים (דימויים סוביקטיביים) שהעמידו כנגדם את ה"מזרחיות" הנחותה (שוב, מבחינה סוביקטיבית). מזרחיות על-פי-רוב מזוהה עם המוצא ה"ספרדי" שאף הוא עניין של דימוי עצמי. אלא שה"אשכנזיות" אינה אוהבת לדבר על "ספרדיות" אלא על "מזרחיות". כי זה קולע היטב לדימוי העצמי של ה"אשכנזי".

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

אתר זו עושה שימוש ב-Akismet כדי לסנן תגובות זבל. פרטים נוספים אודות איך המידע מהתגובה שלך יעובד.